Fondată 2002

ADVERTISING
ACASĂ
ADVERTISING

EŞTI OCUPAT!Lasă-ne să te ajutăm

şi să devenim

furnizorul tău de timp!

Termeni și condiții                                    ANPC  I  ANSPDCA

TERMENI ȘI CONDIȚII

Copyright @ BTL CREATIVE COMMUNICATION. Toate drepturile rezervate.

AGENȚIE DE PUBLICITATE
specializată în producție tipar digital, creație grafică, prepress

OFERTE SPECIALE
VIDEO BROȘURI 
Fuziunea dintre video si tipar

Termeni și condiții de utilizare


Vã rugăm citiți cu atenție acești termeni și condiții înainte de a utiliza pagina de internet www.btlgroup.ro.

Website-ul www.btlgroup.ro este proprietatea SC BTL CREATIVE COMMUNICATION SRL, cu sediul în Scheiul de Jos nr. 9, sector 2, București, România.

Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza www.btlgroup.ro numit in continuare site-ul, proprietarul mãrcii și al site-ului fiind numit generic, in continuare, BTL CREATIVE COMMUNICATION.

Accesul și utilizarea site-ului www.btlgroup.ro se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului, logarea si accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecintele care decurg din acceptarea acestora. Dacã nu sunteți de acord cu unul din punctele de mai jos, nu puteți utiliza acest site în niciun fel.


Acces


Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obținerea de informații. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisã. Pentru a obține acces la site și la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin el, trebuie sa obțineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plãtind orice taxã asociatã cu acest acces. În plus, trebuie sã aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza aceasta conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces. BTL CREATIVE COMMUNICATION nu își asumã responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta. Prin termenul "utilizator" al acestui site se intelege orice persoanã fizicã sau juridicã care va accesa acest site.


Drepturi de autor, marca și proprietate intelectualã


BTL CREATIVE COMMUNICATION oferã acces liber la site-ul www.btlgroup.ro și vã autorizeazã sã vizualizați, imprimați și sã transmiteți informații existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale. Dreptul de autor pentru informațiile existente pe acest site este detinut de BTL CREATIVE COMMUNICATION sau de partenerii sãi. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fãrã permisiunea anterioara explicitã, prin acord scris cu BTL CREATIVE COMMUNICATION sau partenerii sãi.

Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile si orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea BTL CREATIVE COMMUNICATION sau a clienților și partenerilor sãi. Este interzisã crearea de legãturi cu acest site ale altor site-uri sau invers, fãrã un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se intamplã fãrã acordul scris explicit al BTL CREATIVE COMMUNICATION, BTL CREATIVE COMMUNICATION nu își asumã responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de cãtre alte persoane decât cele autorizate de BTL CREATIVE COMMUNICATION și își rezervã dreptul de solicita sancționarea conform legislației în vigoare orice acțiune de acest tip, care nu are acordul sãu prealabil. BTL CREATIVE COMMUNICATION sau terțe pãrți pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legaturi ("link"-uri) cãtre alte pagini sau resurse World Wide Web. BTL CREATIVE COMMUNICATION  nu garanteazã, nu este și nu poate fi fãcut responsabil în nici un fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. BTL CREATIVE COMMUNICATION nu va fi responsabil sau pasibil de a plãti despãgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubã sau pierdere cauzatã sau presupusã a fi fost cauzatã de sau în legãturã cu folosirea sau încrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei pãrți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispozitie de BTL CREATIVE COMMUNICATION prin intermediul site-ului intr-un mod care violeazã legislația româneascã sau internaționalã în materie de drept de autor și proprietate intelectualã, implicã rãspunderea civilã sau penalã pentru astfel de acțiuni.

BTL CREATIVE COMMUNICATION își rezervã dreptul de a impiedica prin orice mijloace contactarea și utilizarea acestui site și de a de solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate, dacã existã dovada cã scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau securitãții acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita BTL CREATIVE COMMUNICATION sau partenerii sãi, produsele, serviciile și angajații acestora. Orice eventual litigiu în legãturã cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România.


Reguli de utilizare


Nu sunt permise:


copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau pãstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site;

încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;

încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau in rețeaua BTL CREATIVE COMMUNICATION prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin "flooding" sau "DOS";

folosirea oricãror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale ("spamming") sau pentru orice alt scop în afarã de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fãrã acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricarei dintre aceste reguli atrage dupa sine rãspunderea civilã sau penalã. BTL CREATIVE COMMUNICATION va investiga faptele care implicã asemenea încãlcãri, cooperând cu autoritãțile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încãlcãri.


Disponibilitatea serviciului


BTL CREATIVE COMMUNICATION își rezervã dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fãrã o notificare prealabilã.

BTL CREATIVE COMMUNICATION nu este rãspunzãtor fațã de utilizator, orice terțã persoanã fizicã sau juridicã sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

BTL CREATIVE COMMUNICATION poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost fãcute publice prin inscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.


Absolvirea de raspundere


Acceptând sã utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit cã ințelegeți cã sunteți de acord cu faptul cã utilizarea site-ului se face pe propria raspundere. BTL CREATIVE COMMUNICATION se absolvã în mod expres de toate rãspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garantțile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.

BTL CREATIVE COMMUNICATION nu oferã nici o garanție cã:


informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastrã;

serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fãrã erori;

rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;

calitatea oricãror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpãrate sau obținute de dumneavoastrã prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele;

orice eroare de program va fi corectatã.

Utilizatorul este singura persoanã responsabilã de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care acceseazã site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descarcãrii de informații și servicii din conținutului site-ului. Nici un sfat sau alte informatii orale sau scrise, obținute de la site-ul BTL CREATIVE COMMUNICATION sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanție, dacã nu este stipulatã expres în Termenii și condițiile de utilizare.

Acest Site poate contine legãturi cãtre alte pagini web externe și operate de alte pãrți implicate. BTL CREATIVE COMMUNICATION nu are nici un control sau asociere cu aceste pagini web și nu își asumã nici o responsabilitate în legaturã ca acuratețea, integritatea sau calitatea acestor pagini web ale pãrțior implicate. Conținutul acestor pagini web externe nu reflectã produsele, serviciile sau informațiile furnizate de BTL CREATIVE COMMUNICATION. Orice opinii referitoare la conținutul acestor pagini web externe vor trebui redirecționate cãtre administratorii paginilor în cauzã.


Limitarea rãspunderii


BTL CREATIVE COMMUNICATION nu va fi raspunzãtoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunãvoințã, posibilitãți de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacã BTL CREATIVE COMMUNICATION a fost informatã anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:


utilizarea sau imposibilitatea utilizãrii informațiilor site-ului;

costul procurãrii de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/ de pe site-ul BTL CREATIVE COMMUNICATION;

acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;

declarații sau acțiuni ale oricãrei terțe pãrți asupra serviciilor site-ului;

orice altã problemã legatã de serviciile site-ului.

Dacã se considerã cã orice material pus la dispoziție pe site, postat de BTL CREATIVE COMMUNICATION, de cãtre terți sau utilizatori, violeazã drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesarã semnalarea acestei situații la adresa office@btlgroup.ro.

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, rãspunderea asupra continutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. BTL CREATIVE COMMUNICATION își rezervã dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le considerã dãunatoare, sub orice formã, propriei imagini, partenerilor sau terților.

Acest site este oferit în aceastã formã fãrã alte garanții. BTL CREATIVE COMMUNICATION nu este și nu poate fi fãcutã responsabilã pentru nepotriviri, indisponibilitãți sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului sãu.


Confidențialitate și informații personale


Informațiile personale puse la dispoziția site-ului pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condițiile legii Legea 677/2001 pentru protecþia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ºi libera circulaþie a acestor date, modificatã ºi completatã ºi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ºi protecþia vieþii private în sectorul comunicaþiilor electronice. Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare on-line utilizatorii sunt de acord cã datele personale pe care le înregistreazã sã intre in baza de date BTL CREATIVE COMMUNICATION și sã primeascã mesaje cu privire la produse și servicii, promoții , concursuri sau orice alte acțiuni editoriale și de marketing desfãșurate în viitor de cãtre BTL CREATIVE COMMUNICATION și de partenerii sãi.

Dupã completarea formularului de înregistrare, utilizatorul are la dispoziție un cont pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru pãstrarea confidențialitãții asupra parolei asociate accesului la serviciile site-ului www.btlgroup.ro, condiționate de logare.

Utilizatorul este în întregime responsabil de toate informațiile care sunt fãcute publice din contul sau. În cazul accesãrii neautorizate a contului de cãtre terțe persoane, BTL CREATIVE COMMUNICATION nu îți asumã nici o responsabilitate fațã de consecințele care pot apãrea. La solicitarea explicitã a utilizatorului adresatã la corporatetravel@btlgroup.ro, BTL CREATIVE COMMUNICATION se obligã sa rectifice, actualizeze, blocheze, șteargã sau transforme în date anonime și sã înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, datele personale conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

BTL CREATIVE COMMUNICATION se obligã sã nu facã publicã adresa de e-mail a utilizatorilor și sã nu o dezvãluie unei terțe pãrți, dacã aceasta nu se aflã între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și/sau procedurile judiciare. BTL CREATIVE COMMUNICATION nu rãspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvãluirea sau compromiterea datelor. BTL CREATIVE COMMUNICATION nu-și asumã nici un fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publicã adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativã, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile BTL CREATIVE COMMUNICATION.

Politica site-ului www.btlgroup.ro este de a nu accepta sau de a nu lua in considerație materialele nesolicitate. Dacã utilizatorii site-ului trimit astfel de materiale, BTL CREATIVE COMMUNICATION își rezervã dreptul de a considera aceste materiale neconfidențiale și lipsite de protecția drepturilor personale sau de proprietate. Astfel de materiale și drepturi devin proprietatea BTL CREATIVE COMMUNICATION, liberã de orice pretenții emise de o persoanã sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de cãtre BTL CREATIVE COMMUNICATION, fãrã obligația de a acorda compensanții pentru utilizarea lor.

Identitatea utilizatorilor nu va fi dezvãluitã în cazul în care, prin informațiile postate, aceștia ar putea fi puși în pericol. La înregistrare, utilizatorii au posibilitatea sã aleagã numele de utilizator (username) și parola (password). Utilizatorii acceptã sã nu împrumute niciodatã parola (password) unui alt utilizator, pentru propria protecție și pentru validitatea informațiilor transmise. De asemenea, acceptã sã nu utilizeze niciodata parola altui membru pentru a posta mesaje.


www.btlgroup.ro foloseste "cookies" pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu contin nici un fel de date personale ale utilizatorului si nu prezintã risc în cazul în care sunt interceptate de terțe parti. Daca browser-ul este configurat sã nu le accepte, anumite pagini pot sa nu funcționeze parțial sau în totalitate. Pe site-ul www.btlgroup.ro pot fi prezente reclame și/sau legãturi cãtre pagini ale unor terțe pãrți, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informațiile furnizate unor pagini externe nu se aflã sub controlul BTL CREATIVE COMMUNICATION și orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc. BTL CREATIVE COMMUNICATION își rezervã dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi fãcutã publicã în aceastã paginã și va intra efectiv în vigoare din momentul postãrii ei pe site.


PAGINA DE START BTLGROUP